dKi Consult

geniet een jarenlange expertise: leidinggevende functies in de context van lokale besturensociale economie en de zorgsector, gecombineerd met een uitgebreide ervaring in strategisch managementaudit en implementatie van kwaliteit- en procesmanagement.

Danny Kindekens

D.A.N.N.Y

Opleidingen:

Master Toegepaste Economische Wetenschappen @ KUL

Aanvullende opleidingen:

 • Business Process Management @ Vlerick Management School
 • ISO 9001 Auditor – IAA
 • FMEA Risico Analyse – IAA
 • Strategisch Veranderingsmanagement @ Vlerick Management School
 • Project Management @ Propellor
 • Verschillende aspecten en deeldomeinen van People Management & Leiderschap

Werkervaring:

 • Stad Geraardsbergen: diensten Economie en Wonen
 • OCMW Geraardsbergen: departementshoofd Maatschappelijk Welzijn: Sociale Dienst, Kinderdagverblijf, Sociaal Huis, Wijkcentrum, Thuiszorg
 • Tele Atlas (Tom Tom): Process Design, QMS, Internal & External Audit, implementatie ISO 9001
 • Du Parc NV: productie- en aankoopplanning, logistiek en distributie
 • Sarma Penney Ltd.: retail aankoop en verkoop

A.N.K.A.T.R.I.J.N

Ik hou ervan om samen te werken en anderen te motiveren, coachen en faciliteren. Ik verbeter graag de kwaliteit met aandacht voor de klant en probeer op een planmatige manier verandering te realiseren. Ik ga praktisch en vanuit het hier en nu te werk.

Werkervaring:

Resultaatgericht werken

 • In kaart brengen en optimaliseren van administratieve bedrijfsprocessen
  • DenK iP, Gent
 • Case study procesanalyse
  • OCMW, Geraardsbergen
 • Duidelijk formuleren van verwachtingen naar teamleiders en -leden en kordaat optreden indien niet het gewenste resultaat bereikt wordt
  • Volvo, Gent

Probleemoplossend  werken

 • Dagelijkse operationele leiding van een deel van het productieproces (bijvoorbeeld: omgaan met acuut personeelstekort, snel actie nemen om de omvang van een probleem in te perken, veiligheidsrisico’s correct inschatten en verhelpen)
  • Volvo, Gent

Coachend

 • Aansturing en coaching van teamleiders
 • Opleiden en begeleiden van werknemers om autonoom te kunnen werken
  • Volvo, Gent
 • Bijsturen van werknemers die niet volgens verwachtingen presteren; een verbetertraject opstellen met oog voor de individuele noden en mogelijkheden van de werknemer
 • Coaching op vlak van personeelsbeleid
  • DenK iP, Gent

Projectmatig werken

 • Leiding van projecten in kader van het behalen van bedrijfsdoelstellingen (veiligheid, kwaliteit en efficiëntie)
  voorbeelden: introductie van een geautomatiseerd onderdeel van het productieproces, initiatieven rond zelfsturende teams op vlak van kwaliteit en veiligheid, implementatie van gestandaardiseerd werk

  • Volvo, Gent
 • Voorbereiding en implementatie traject nieuwe GDPR-wetgeving
  • DenK iP, Gent

Ondernemend

 • Nieuwe methodieken aanreiken voor workshops
  • dKi Consult
 • Spelenderwijs werknemers tot inzichten brengen op vlak van kwaliteit, veiligheid, milieu, efficiëntie
  • Volvo, Gent

Samenwerkend

 • Projectteam samenstellen zodat alle stakeholders vertegenwoordigd zijn
 • Experten consulteren om een project uit te voeren
  voorbeeld: beslissingen nemen op basis van correcte informatie ingezameld bij experten terzake

  • Volvo, Gent
 • Medewerkers zo vroeg en zo vaak mogelijk betrekken bij de uitvoering van een project of het doorvoeren van een verandering
  • DenK iP, Gent

Mondeling communiceren

 • Werkgroepen ondersteunen, opleidingen begeleiden
  • Volvo, Gent
 • Communiceren over managementbeslissingen, vertaling maken naar het doelpubliek
 • Draagvlak creëren binnen alle lagen van de organisatie
 • Opleiding geven (bijvoorbeeld: procesmanagement; gestandaardiseerd werken, zelfsturende teams op vlak van veiligheid)
  • Volvo/DenK iP, Gent
Ankatrijn Kindekens