dKi Consult

richt zich voornamelijk op de begeleiding & vorming van:

➭ Lokale Besturen
➭ Administraties van steden & gemeenten
➭ OCMW’s
➭ Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
➭ Non-Profit organisaties
➭ de Zorgsector
➭ Sociale economie